Turist på Syningen

Syningen har i dag flott turmuligheter både på sommer og vinterstid.

Et av Norges beste skiløypenett for turgåere i et fantastisk terreng !

 

Det er under utarbeidelse planer for mere aktiviteter i forbindelse med hyttefeltene.